Listen over hvorfor man ikke selv skal sidde og rode med oversættelser er næsten uendelig, og der er ligeså mange gode grunde til hvorfor man ikke skal lade en eller anden tilfældig partner stå for disse opgaver. For det første så er der mange ting der er gældende lov i Danmark og hvis man selv forestår en juridisk oversættelse, risikerer man meget nemt at oversættelsens ordlyd ikke dækker gældende lovgivning i det land hvor teksten skal anvendes. Men hvis man får en professionel oversætter til at løse opgaven, så kan man sikre sig at denne oversætter selv har den fornødne juridiske kompetence i forhold til modtagerlandet, eller at hun har kontakter i modtagerlandet der kan verificere at det indhold man ønsker sikret, rent faktisk er dækket ind af de dokumenter der udarbejdes. Et godt eksempel er at vi i Danmark har en garanti lovgivning der som udgangspunkt dækker ALLE, både forbrugere og virksomheder. Mange tror at lovgivningen kun dækker private forbrugere, men dette er ikke korrekt. Forskellen er alene at man kan lave en kontrakt der specificerer en ringere garanti når det er mellem to virksomheder, men hvis man laver en sådan aftale med en privat forbruger så gælder den IKKE. Hvordan skulle en udenlandsk virksomhed vide dette?

Også teknisk oversættelse kræver professionelle

Ikke kun juridisk oversættelse, men i mindst ligeså høj grad teknisk oversættelse kræver at man er helt inde i begge sprog. Det betyder at man skal kunne læse og forstå det sprog der skal oversættes fra og det der skal oversættes til og så skal man ikke mindst have den fornødne tekniske indsigt for at sikre at alle nuancer og facetter kommer med. Man skal også være opmærksom på at man vælger en troværdig partner, til sine opgaver. for i forbindelse med en teknisk oversættelse, kan der jo være forretnings hemmeligheder der skal bevares. Og I andre tilfælde kan det være regnskaber eller lignende der skal oversættes og så er der måske børsregler der skal overholdes. Men kontakt MSC.dk – Professionel oversætelse de påtager sig at løse alle ovenstående problemer der ellers kunne opstå.