Invester i alternative energiløsninger

Man skal huske at investere i alternative energiløsninger. Hvis man ikke investerer alternative energiløsninger, kan man komme ud for at forurene vores klode endnu mere end den allerede er. Hvis man vil sørge for at nye generationer kan have en fremtid, skal man også selv arbejde for den fremtid; man skal træffe nogle gode valg. Vi skal være gode til at passe på vores klode, og skal derfor vælge miljøvenlige løsninger, når det gælder energi og miljø. Jo flere mennesker satser på vedvarende og grønne energiløsninger, jo mindre ville vi forurene vores klode.

Miljøvenlige energiløsninger

Man kan finde forskellige former af miljøvenlige energiløsninger: naturgas, fjernvarme samt soleenergi. Hvis man investerer i et naturgasanlæg, benyttes den til naturgas til producering af el og varme. Man skal dog være opmærksom på at producering af el ved naturgas udleder lidt co2 i luften, dog ikke nær så meget som ved olie og kul. Man kan også vælge at investere i et fjernvarmeanlæg i stedet for. Et fjernvarmeanlæg er et system til distribution over afstand af varme fra anlæg til varmeproduktion til bygninger med centralvarmeanlæg. Det meste fjernvarme er baseret på distribution af opvarmet vand. Man kan bruge varmen fra et fjernvarmeanlæg til produktion af både el og varme, der anvender co2-neutrale brændsler, såsom affald og biomaterialer (træ, halm osv.). Den mest effektive og miljøvenlige energiløsning er dog solenergi. Så skal man investere i et solcelleanlæg!

Solenergi: En effektiv og miljøvenlig energiløsning

Hvis man gerne vil udnytte solens energi, skal man investere i et solcelleanlæg. Man bruger solcelleanlæg til at danne solenergi til elektricitet og varmeproduktion i boligen. Solcellerne oplagrer sollyset vha. anlægget, og omdanner det til el og varme. Denne løsning er meget energivenlig. Læs mere om solenergi som alternativ energikilde på klimaenergi.dk.

Solcellepulje 2015

Private kunder hos Klimaenergi.dk kan opnå en forhøjet salgspris på overskydende el på 1,02 kr. pr. kWh.; den såkaldte solcellepulje 2015. Denne solcellepulje 2015 er på 40MW svarende til ca. 8-10.000 private solcelleanlæg. Puljen forvaltes efter først til mølle princippet. Læs mere på http://klimaenergi.dk/solcellepulje-2015/