Hvad ved du egentlig om taxier ? Læs mere om dem her, så du ved alt om dem

En taxi (i Danmark desuden Taxa) er et transportmiddel, der med chauffør kan lejes til persontransport for en kort tidsperiode mod kontant betaling, eller gennem et kreditkort. Herfra stammer ordet hyrevogn, idet hyre er synonymt med det at leje.
Mens taxi er den internationale betegnelse, er Taxa (med stort T) udelukkende et dansk varemærke, som kun må benyttes af de selskaber, der er medlem af Dansk Taxi Råd.
Mange taxiselskabers hyrevogne er i dag udstyrede med GPS-modtagere for større sikkerhed, mere rationel fordeling af ture og lettere navigation.
I Danmark er taxibranchen reguleret ved lov. Kommunerne udsteder taxibevillinger, fastsætter takster og så videre. I Region Hovedstadens område (pånær Bornholm) er denne opgave dog lagt over i et fælleskommunalt taxinævn.