Fremtiden er grøn, der er vist noget, der er gået op for de fleste af os efterhånden. Vi bevæger os lige så stille og roligt væk fra den sorte tidsalder, hvor brugen af fossile brændstoffer helt udfases, og vi siger i stedet for goddag til den grønne, bæredygtige og vedvarende energi. I det tempo og omfang som nye løsninger introduceres, vil vi helt naturligt følge i sporet på den grønne måde at leve på, og det er noget, som vi alle hver især må følge. Klimaet og vores miljø har i mange år lidt under den måde, hvorpå vi mennesker har levet. Vi har overproduceret og overforbrugt af ressourcer, og nu er vi nået til det punkt, hvor vi bliver nødt til at vælge en helt anden vej. Det handler om klodens overlevelse og de fremtidige generationer, så det er noget vi skal tage yderst seriøst. Vi skal i alle sammenhænge tænke bæredygtigt og vedvarende, og det er noget helt nyt for os.