Herinde på nettet, kan du i dag finde dit næste sted og bo, dog er der intet som er sikkert. For sådan noget som bolig markedet er også booket i dag, og hvis det er man iike sørger for at gøre nogle foranstaltninger kan man også komme meget bagud i ræset om at få et sted og bo. Det er alt andet lige noget af det, som mange kæmper om at få, hvis det nu er de ikke lige har noget andet at gå efter. Det kan måske være, at man kan finde en eller anden herinde på nettet som søger det samme, og så kan man lære hinanden at kende. Det er noget af det, som mange også godt kunne bruge noget tid at lære. For hvis man ikke sørger for at finde noget at bo i, kan det også blive en meget kort studietid man får, eller med andre ord den kommer også til at blive hård og stressende for manges vedkommende.