Få ordentligt udsugningsanlæg til værkstedet

Inden for produktion og fremstilling vil der som regel opstå et behov for ordentlig udsugning og ventilation. Der kan være restmaterialer, som skal udsuges såsom spåner eller andet materiale, som ellers kan genere arbejdet, hvis det ikke fjernes. Det betyder meget for både arbejdssikkerhed og velvære, at der er rent og overskueligt på arbejdspladsen. Derudover er der også helbredsmæssige faktorer, som man skal huske ved at have ordentlig udsugning. Indhalering af spånrester og støv er heller ikke godt. Derfor bør man undersøge mulighederne for f.eks. spånsugere eller anden ventilation og rengøring.

Spånudsugning er særlig anvendeligt som udsugning på både træværksteder og i sløjdlokaler på skolerne. Spånsugere er særligt egnet til disse områder netop fordi de kan afsuge lettere volumiøse materialer såsom træ, plastic, papirrester og støv. Både institutioner og private virksomheder kan have stor gavn af at prioritere udsugning højt, da det styrker motivation og arbejdsproces. Derudover øjer det medarbejdertrivsel, når der er ordentlig ventilation på arbejdspladsen.

Mærket Centab laver sånsugere i forskellige produktlinjer, som flexair er leverandør af. De fås som store og mindre anlæg alt efter kapacitet i forhold til udsugning og spånsug. Her er et udvalg af

Mange af filteranlæggene har opsamlingssæk, så spånresterne nemt kan transporteres til affaldsstationer. Derudover kan man få spånsugere, som har støjdæmpende effekt. Det betyder rigtig meget, at man ikke står i konstant støj på arbejdspladsen, derfor er støjdæmpende effekt ved mekanisk udsugning vigtig. Læs mere her om Spånudsugning

Hos flexair.dk er så smart, at man kan få gratis rådgivning. Du kan sagtens ringe og høre nærmere om mulighederne for god udsugning til værkstedet.