Alle verdens store byer kæmper med en stadig stigende bestand af biler. I takt med at velstanden vokser i mange af verdens lande, får en stadig større del af befolkningen råd til at købe en bil. Dermed bliver der konstant flere og flere biler og i de store byer giver det en hel række af nye problemer og udfordringer der skal løses. Dels så fylder bilerne utroligt meget på vejene, hvilket medfører at der bliver flere og flere køer hvor folk sidder fastlåst i timevis, og dels så kommer der en masse forurening der lægger sig som et tykt lag smog og gør byen usund at bo i. Der er derfor mange byer der kigger mod København og Danmark for at lære hvordan cykler kan integreres som en effektiv og naturlig del af byens transportsystem.